Handelsbetingelser for Profilfoto.dk ApS

Leveringstider:

Der gælder forskellige leveringstider alt efter de valgte produkter, er der bestilt 2 forskellige produkter på den samme ordre, er det den med den længste leveringstid der er gældende for den samlede ordre.

MasterCD: 1 uge.

Redigerede foto, lærred & Delight: 1 måned.

Eventuel restbetaling på ordrer forfalder til fuld og endelig betaling senest 90 dage efter ordredato.

Ordrer skal ligeledes være afhentet inden 90 dage fra ordredato.

Reklamationsret:

Billeder der er fremstillet på anden vis end den i ordresedlen angivne omlaves u/b. Reklamationer skal være afgivet senest senest 3 dage efter modtagelsen af den færdige ordre. Da der er tale om håndarbejde, vil vi gøre opmærksom på, at der ikke kan opnås 100% farvelighed imellem tidligere modtagne billeder og senere bestillinger. På samme måde kan beskæringen m.m. variere.

Der er ikke efterfølgende reklamationsret over udtrykkene og påklædning på de valgte foto, da disse jo er valgt af kunden.

Bemærk at digitale foto uanset om de uredigerede eller redigerede af Profilfoto.dk ApS skal  kontrolleres af kunden selv, før at denne bestiller prints af dem hos andre leverandører, dette gælder også den af Profilfoto anbefalede printshop der er på vores egen hjemmeside som køres af Cewe. Digitale foto leveres oftest på et link via wetransfer, modtager du ikke det dine foto skal du sende en mail via kundeservice. Det er herefter kundens eget ansvar at kontrollere de digitale filers egnethed for de produkter som kunden selv bestiller hos andre leverandører og Cewe udfra digitalt materiale produceret af Profilfoto.dk ApS. Det er herefter eventuelle andre leverandører og Cewe som har ansvaret for produktionen af deres respektive produkter. Profilfoto.dk ApS kan ikke afkræves at et leveret digitalt foto er optimeret til produktion hos en anden specifik leverandør af slutproduktet.

Forsendelse:

Forsendelse med PostDanmark, eller anden fragt, sker altid på kundens foranledning, ansvar og regning. Kun fuldt betalte ordrer fremsendes. Se mere her

Returret/returnering og ændring af ordre:

Der er ikke returret på bestilte billeder, da dette er individuelt fremstillede varer.

Eventuel anmodning om ændring  af en endnu ikke leveret ordre eller aftale skal altid være skriftlig til fotograf@profilfoto.dk og skal ske indenfor 24 timer. Vi kan ikke altid imødekomme ændringer.

Genbestillinger og ordre på en mastercd og Delight er altid  endelige ved ordreafgivelsen.

Det er altid priserne på ordresedlen og hjemmesiden der er gældende med mindre andet specifikt er aftalt. Der tages hermed forbehold for eventuelle skrivefejl og regnefejl.

Opbevaring:

Råfoto opbevares i op til 3 måneder efter optagelsen.

Uafhentede fysiske foto opbevares i max 6 måneder.

Redigerede foto søges opbevaret i mindst 25 år.

Ansvar:

Bookninger til fotograferinger må kun foretages af myndige personer, ligeledes skal der være en myndig person tilstede ved optagelsen i forbindelse med ordreafgivelsen.

Brugsrettigheder

Det er ikke tilladt at indscanne papirfoto eller affotografere dem til kopiering eller brug på nettet. Kun hvis man har købt et digitalt foto i fuld opløsning har man som kunde reproduktionsrettigheder.

Skrevet af

Send gerne en mail til fotograf@profilfoto.dk hvis du har kommentarer eller forslag.